x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Maquetes i construccions