x Treball en context x Comunicació oral x Mapes i plànols x Eines TIC