Competències bàsiques

Identificació i desplegament de les competències bàsiques

El Departament d’Educació ha elaborat diversos documents que despleguen i concreten les competències bàsiques associades a diferents matèries del currículum.

Aquests documents concreten les competències bàsiques de cada àmbit i aporten la següent informació:

  • Gradació de l’assoliment de les competències al final de cada etapa educativa.
  • Identificació dels continguts clau associats a cada competència.
  • Orientacions metodològiques per a l’aplicació a l’aula.
  • Exemples d’activitats d’avaluació amb indicadors relacionats amb els diferents graus d’assoliment.

Pots accedir a tots aquests documents sobre competències bàsiques en el següent enllaç.