fitxa de l'element

Reptes matemàtics: Problemes 1
Taula amb símbols matemàtics

Crèdits

Gabriel Plana i Pili Royo
Autoria
Gabriel Plana i Pili Royo
Grup ICE UdG
Catalogació

Data

11 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Resolució de Problemes

MAT [2]

ESO.1 [2]

Jocs

Resum

En aquesta activitat es treballa la resolució de problemes de numeració i càlcul que requereixen l’aplicació de diferents tipus d’estratègies (taules, esquemes...). L’objectiu principal és que l’alumne treballi regularment amb diferents conceptes i estratègies matemàtiques en la resolució de problemes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
1755