fitxa de l'element

Observació i comparació de cèl•lules animals, vegetals i bacterianes (Motic)

Crèdits

Mariona Domènech, Silvia Lope
Autoria
Mariona Domènech, Silvia Lope
Silvia Lope
Catalogació

Data

16 de març de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Eines TIC Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

Es proposa la realització i observació al microscopi òptic de preparacions senzilles així com la realització de fotografies i tractament posterior de les mateixes amb el programa Motic. L’objectiu és observar i comparar diferents tipus de cèl•lules tant pel que fa a la seva mida i forma, com als orgànuls i/o estructures que les formen.
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions: ExeLearnig (SCORM) i PDF, de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu centre, en un entorn Moodle, per exemple.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1529

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat