fitxa de l'element

Funcionament del microscopi

Crèdits

Lucia Cortinas
Autoria
Lucia Cortinas
Silvia Lope
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes
891

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat