fitxa de l'element

Transport de Proteïnes

Crèdits

Lucia Cortinas a partir d'una activitat del projecte Salters-N uffield Advanced Biology
Autoria
Lucia Cortinas a partir d'una activitat del projecte Salters-N uffield Advanced Biology
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [1]

BTX.1 [1]

Animacions i simulacions Indagació i recerca

Resum

Aquesta activitat permet als alumnes recordar breument la síntesi de proteïnes, a la vegada que a partir d’una animació, en la que han de posar anotacions i comentaris a l’esquema que se’ls proporciona, treballen la síntesi d’un enzim digestiu que, posteriorment, s’elimina a l’exterior de la cèl•lula

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

2289

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat