fitxa de l'element

Activitats fisiològiques del Reticle Endoplasmàtic i de l’Aparell de Golgi

Crèdits

Editorial Claret
Autoria
Editorial Claret
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Gestió d'informació Indagació i recerca

Resum

L’activitat proposada consisteix en interpretar els resultats d’una experiència fent servir un aminoàcid marcat radioactivament, per deduir les relacions existents entre el reticle endoplasmàtic i l’aparell de Golgi

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1492

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat