fitxa de l'element

Problemes del Cangur. Problemes 2 (1ª part)
logo problemes del Cangur

Crèdits

Gabriel Plana i Pili Royo
Autoria
Gabriel Plana i Pili Royo
Grup ICE UdG
Catalogació

Data

11 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Resolució de Problemes

MAT [2]

ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Jocs

Resum

En aquesta activitat es treballa la resolució de problemes de les “proves cangur”, que requereixen l’aplicació de diferents tipus d’estratègies (taules, esquemes...). L’objectiu principal és que l’alumne treballi regularment amb diferents conceptes i estratègies matemàtiques en la resolució de problemes.
Aquesta proposta està repartida en dos elements, esteu a la primera part, que conté els problemes de les proves dels anys 1999 al 2005

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1981