fitxa de l'element

Origen i funcionament dels lisosomes

Crèdits

Lucia Cortinas, a partir de Ed. Claret
Autoria
Lucia Cortinas, a partir de Ed. Claret
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Animacions i simulacions Indagació i recerca

Resum

L’objectiu d’aquesta activitat és descriure l’origen i la funció dels lisosomes, a partir d’interpretar la informació continguda a l’esquema i una animació, diferenciant els processos d’endocitosi-exocitosi i d’autofàgia-heterefàgia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1332

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat