fitxa de l'element

La cèl•lula o les cèl•lules?

Crèdits

Equip biologia CDEC
Autoria
Equip biologia CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

L’objectiu principal d’aquesta activitat és observar i interpretar diferents tipus cel•lulars i relacionar la seva estructura amb la funció que realitzen. Algunes observacions es realitzen directament al microscopi òptic (ex. cèl•lules estomàtiques), d’altres es realitzen a partir de fotografies o animacions. Es suggereix treballar en grups i organitzar una sessió de presentació de manera que cada grup presenti a la resta de classe el tipus cel•lular que ha treballat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

2139

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat