fitxa de l'element

Lynn Margulis: “No somos importantes para la vida”

Crèdits

Mariona Domènech
Autoria
Mariona Domènech
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [1]

BTX.1 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca Representacions i models

Resum

A partir de la lectura d’una entrevista a la investigadora Lynn Margulis volem treballar sobre la complexitat del procés lector.
Activar les pròpies idees i la formulació de noves preguntes per part de l’alumnat.
Aproximar l’alumnat a l’origen de la vida a partir de la consideració d’hipòtesis científiques i conèixer la teoria endosimbiòtica de la veu de la pròpia autora
És proposa fer l’activitat amb grups cooperatius . És fa una lectura cooperativa ( s’explica en l’informe addicional pel professorat) , cada grup construira un text explicatiu i un mapa conceptual com treball de síntesi .
Al final de l’activitat es proposa veure el video de la seva lliço magistral el dia de la seva investidura Honoris Causa a la UAB.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1248

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat