fitxa de l'element

Estructura bàsica de la cèl.lula eucariota

Crèdits

Fernanda Barrena Font
Autoria
Fernanda Barrena Font
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca

Resum

És una activitat de síntesi de l’estructura bàsica de la cèl•lula eucariota, es proposa realitzar-la desprès d’haver fet diferents activitats d’introducció i aplicació de l’estructura, funcions i relacions entre els diferents orgànuls cel•lulars.
És una activitat dissenyada per fer en grups cooperatius a través del qual construiran un PowerPoint del model de cèl•lula eucariota. El seu treball serà exposat a l’aula per cadascun dels grups

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

961

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat