fitxa de l'element

Comptem cèl.lules en mitosi en una punta d’arrel de ceba

Crèdits

http://www.biologia.arizona.edu/cell/cell.html
Autoria
http://www.biologia.arizona.edu/cell/cell.html
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral Gestió d'informació Indagació i recerca

Resum

En aquesta activitat l’alumnat investiga sobre la naturalesa dinàmica del procés de la mitosi en determinar la durada de cada fase d’aquest procés. La durada de cada fase la dedueixen a través del recompte de cèl•lules obtingudes en diferents preparacions obtingudes de puntes d’arrel de la ceba. Una preparació es l’obtinguda en la seva pràctica, aquestes dades les compara amb altres dades que proporciona l’activitat i també les pot comparar amb dades obtingudes en una animació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

2734

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat