fitxa de l'element

Fecundació “in vitro” de Mytilus galloprovincialis

Crèdits

Muntsa Bigas Baqué
Autoria
Muntsa Bigas Baqué
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [1]

BTX.1 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

Aquesta activitat proposa un mètode per aconseguir l’alliberament de gàmetes masculines i femenines del musclo per tal de fer la seva observació i poder prepara un medi adequat per aconseguir la fecundació

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

2029

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat