fitxa de l'element

La meiosi.

Crèdits

Llum Romero, adaptada de http://seg.umh.es/Docencia/recursos/meiosis.asp
Autoria
Llum Romero, adaptada de http://seg.umh.es/Docencia/recursos/meiosis.asp
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 d'abril de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [1]

BTX.1 [1]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

L’activitat es divideix en tres parts:
El procés: s’introdueixen els principals esdeveniments del procés de la meiosi a través de l’ús d’una animació i posterior anàlisi guiat per les qüestions.
Les conseqüències de la meiosi:conté qüestions a través de les quals l’alumnat es guiat en fer l’anàlisi que els conduirà a introduir que a través del procés de la meiosi s’aconsegueix reducció del número de cromosomes i diferents combinacions aleatòries.
Repassant diferencies entre mitosi i meiosi: es presenta una taula amb cèl•lules de diferents dotacions cromosòmiques i l’alumnat ha d’escriure el nº de cromosomes en les diferents fases del cicle cel•lular, en la mitosi i la meiosi.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

5741

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat