fitxa de l'element

Els cicles biològics

Crèdits

Lucia Cortinas, Joaquin Ruiz
Autoria
Lucia Cortinas, Joaquin Ruiz
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

Aquesta activitat permet als alumnes conèixer i identificar els diferents cicles biològics a partir de la lectura i síntesi de textos, animacions i de la interpretació d’esquemes dels mateixos.

A partir de les diferents activitats que es proposen els alumnes van construint el seu propi coneixement fins arribar a plantejar la generalitat dels cicles biològics, i construir-los amb els elements i processos corresponents.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1099

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat