fitxa de l'element

Com controlen les cèl•lules l’expressió dels seus gens?

Crèdits

Genetic Science Learning Center (2010, May 13) Epigenetics: Supplemental Materials. Teach.Genetics. Retrieved May 13, 2010, from http://teach.genetics.utah.edu/content/epigenetics/
Autoria
Genetic Science Learning Center (2010, May 13) Epigenetics: Supplemental Materials. Teach.Genetics. Retrieved May 13, 2010, from http://teach.genetics.utah.edu/content/epigenetics/
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Indagació i recerca Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

Es proposa la construcció d’un model retallable tridimensional (en paper) que representa com les histones acetilades o el DNA metilat controlen el accés dels enzims responsables de la transcripció al DNA, regulant així l’expressió o no de determinats gens.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

920

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat