fitxa de l'element

Expressió i regulació del gen de la galactosidasa

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

7 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca

Resum

Es tracta d’una activitat que pretén que l’alumnat interpreti, a partir d’una animació, com s’estructura un operó, en concret l’operó lac. Han d’esbrinar el paper dels gens estructurals i del gens reguladors, i com es relacionen a través de proteïnes reguladores. Veuran com algunes molècules com la lactosa, o la glucosa també intervenen de l’expressió del gen glactosidasa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
738

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat