fitxa de l'element

Determinació cromosòmica del sexe en els essers vius.

Crèdits

Merce Guerrero Sala
Autoria
Merce Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

1 de març de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [1]

BTX.1 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca

Resum

Es tracta d’una activitat en la qual a partir de pàgines web que s’indiquen, l’alumnat haurà de fer una cerca d’informació per esbrinar diferents sistemes de determinació del sexe cromosòmic en els éssers vius. Haurà de comprovar que, a banda de la parella de cromosomes habituals, també són freqüent altres possibilitats, com un sol cromosoma sexual, o les anomalies cromosòmiques en els humans, que comporten la caracterització d’intersexes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1129

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat