fitxa de l'element

Determinació del sexe no cromosòmica

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [1]

BTX.1 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca

Resum

En aquesta activitat es tracta que l’alumnat conegui altres mecanismes que no són cromosòmics, i que actuen sobre l’aparició d’un o altre sexe en els sers vius. L’alumne haurà de consultar unes pàgines web i posteriorment resoldre exercicis i preguntes..

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

582

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat