fitxa de l'element

Biologia del càncer

Crèdits

Lucia Cortinas
Autoria
Lucia Cortinas
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


D’una cèl·lula a moltes

BIO [2]

BTX.1 [2]

Animacions i simulacions Indagació i recerca

Resum

Aquesta activitat permet als alumnes, a partir d’una animació, entendre els mecanismes del control de divisió cel•lular i com una alteració dels mateixos provoca el creixement incontrolat de les cèl•lules i l’aparició del càncer. També permet conèixer el mecanisme i les causes que provoca l’apoptosi o mort cel•lular programada.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1515

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat