fitxa de l'itinerari

Espai i Forma
Espai i Forma

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.2 [1]

Resum

Selecció d'elements per treballar els continguts d'Espai i Forma a 2n d'ESO. S'utilitzen aplicacions GeoGebra, activitats manipulatives i resolució de problemes. Aquest itinerari està realitzat en un curs Moodle que us podeu descarregar de la biblioteca digital Alexandria per restaurar-lo en el Moodle del vostre centre (enllaç inclòs en la documentació). En el curs Moodle trobareu la seqüenciació de recursos i activitats basada en els elements d'ARC seleccionats i adaptats a l'entorn virtual.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries