fitxa de l'element

Sense unitats no mesurem
Un pam

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat es parteix de les unitats antropomòrfiques per mesurar longituds i d’unitat quotidianes per mesurar capacitats. Es prenen diferents mesures de manera que es pugui veure la necessitat d’establir una unitat patró. Finalment, s’enllaça a un vídeo en el que es mostra l’origen del metre patró i algunes de les mesures que es van pendre.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

959

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat