fitxa de l'element

Ordenem objectes
Imatge de l'activitat TAC.

Crèdits

Jordi Payró
Autoria i catalogació

Data

4 de desembre de 2012

ENT [2] MAT [2]

EI.3-6 [2] EP.CI [2]

Eines TIC Material manipulable

Resum

En aquesta activitat, primerament amb ajuda de material, i posteriorment a través d’un recurs TAC, treballarem l’ordenació d’objectes segons la seva longitud. També es proposen activitats de reforç i d’ampliació per treballar aquest contingut.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

630

Materials de l'element

Documents per al professorat