fitxa de l'element

Sistema Mètric Decimal
Un metre de fuster

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura

MAT [2] TEC [1]

ESO.1 [3]

Eines TIC

Resum

Dins d’aquesta activitat es troben diferents enllaços a webs interactives de la web Descartes que permeten identificar els múltiples i submúltiples de les unitats de longitud, capacitat i massa. Es poden trobar altres activitats per tal que els alumnes els realitzin directament en el full.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
466

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat