fitxa de l'itinerari

El teorema de Tales

Crèdits

victòria Oliu, amb aplicacions GeoGebra de Juan Fernández i altres autors.
Autoria
victòria Oliu, amb aplicacions GeoGebra de Juan Fernández i altres autors.

Data

8 de maig de 2011

MAT [2]

ESO.2 [2]

Resum

Conjunt d'activitats per treballar el Teorema de Tales, la proporció, la semblança i les seves aplicacions a 2n d’ESO, amb especial atenció a la visualització, el raonament geomètric i l’escriptura de les relacions. El teorema s’introdueix amb aplicacions interactives creades amb GeoGebra, fins arribar a l’expressió algebraica escrita. Es resolen problemes típics de càlculs indirectes i es proposa una activitat de mesura indirecta d’una altura real. Podeu importar els recursos i activitats seqüenciats en un entorn virtual d'aprenentatge, utilitzant el paquet SCORM adjunt.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1161

Elements de l'itinerari