fitxa de l'itinerari

Poliedres

Crèdits

Mireia Pacreu
Autoria
Mireia Pacreu

Data

24 d'octubre de 2012

MAT [2]

ESO.2 [2]

Resum

Aquest itinerari és una unitat didàctica de poliedres per a 2n d'ESO. Es tracten els poliedres en general, els poliedres regulars i els prismes i les piràmides. Cada un dels temes està tractat amb dos blocs diferents. En el primer bloc hi ha activitats d'observació per introduir els conceptes i en el segon es realitzen activitats d'aplicació i càlcul a més d'alguna activitat de recordar conceptes teòrics. El curs és el resultat d'un projecte final del màster d'educació i TIC de la UOC.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

960

Materials de l'itinerari

Documents per al professorat

Elements de l'itinerari