fitxa de l'element

Les Mesures i el Metro
Mapa

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura

MAT [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC

Resum

Inicialment, aquesta activitat enllaça als quaderns virtuals de Sebastià Mora de les unitats de longitud. En un segon terme es busca que els alumnes estimin mesures de longituds i després les comparin amb les reals. Finalment, es planteja una situació en la que els alumnes han de triar i comparar unes trajectòries per viatjar en metro.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

481