fitxa de l'element

Nombres molt grans i nombres molt petits
Representació artística dels quarks que formen els protons d'un àtom.

Crèdits

Victòria Oliu
Autoria
Victòria Oliu

Data

8 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [2]

ESO.3 [2]

Eines TIC

Resum

Seqüència d'activitats per treballar les potències d'exponent enter i les arrels quadrades, a 3r d'ESO. Es comença amb un vídeo introductori sobre les potències de 10 relacionades amb mesures còsmiques i microcòsmiques. Es proposa un paquet d'activitats Descartes sobre potències i arrels. A continuació es planteja el càlcul aproximat d'arrels per aproximacions successives, amb sumes i divisions. S'acaba amb una llista de problemes relatius a càlculs amb quantitats extremes. Podeu importar els recursos i activitats seqüenciats en un entorn virtual d'aprenentatge, utilitzant el paquet SCORM adjunt.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

618