fitxa de l'element

Les fraccions i els nombres racionals

Crèdits

Victòria Oliu
Autoria
Victòria Oliu

Data

8 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC

Resum

Seqüència d'activitats per treballar les fraccions i els nombres racionals a 3r d'ESO. Es comença amb uns vídeos introductoris on es veu el procediment per fer les operacions escrites de suma, resta, multiplicació i divisió i operacions combinades amb nombres fraccionaris. A continuació hi ha unes activitats interactives senzilles de repàs per als alumnes que ho necessitin. Segueix una activitat de descoberta de l'equivalència entre nombres fraccionaris i decimals. A continuació es proposa un full de càlcul (que es pot imprimir) que genera operacions combinades amb fraccions i nombres enters. Enllaç a una activitat del projecte EDAD sobre els nombres racionals. La seqüència didàctica està disponible en versió web i també en paquet SCORM.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1314