fitxa de l'element

Quantes cartes de cada color tenim?
Joc de cartes franceses

Crèdits

Lluìs Mora
Autoria
Lluìs Mora
Joana Villalonga
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Estadística i Atzar

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

Els estudiants en grups de 4 treballaran amb dos jocs de cartes franceses per tal de poder fer prediccions a partir d'una mostra. Desenvoluparem un experiment repetides vegades per tal de millorar la nostra predicció ajustant el valor de la mostra que haurem seleccionat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

355

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat