fitxa de l'element

L'oposat d'un nombre enter
L'oposat d'un nombre enter

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què s’introdueix l’oposat d’un nombre enter i es defineix com el seu simètric respecte del zero. Tanmateix, s’introdueix una notació per designar l’oposat d’un nombre enter i s’explica un procediment per determinar-lo. El recurs es completa amb un exercici en què l’alumne/a ha de determinar l’oposat d’un nombre enter donat, el qual canvia en cada execució de l’aplicació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

829

Materials de l'element