fitxa de l'itinerari

Avui toca verdura

Crèdits

Marcel Costa
Autoria
Marcel Costa
CDEC
Catalogació

Data

17 de març de 2011

BG [1]

ESO.1 [1]

Resum

Aquest itinerari consta de 6 activitats que treballen les característiques dels vegetals i de les algues, tenint com a referència els components del model d’ésser viu. Es recomana fer-les en ordre proposat, doncs responen a una estructura de cicle didàctic, en el qual l’activitat 1 és d’exploració, les activitats 2, 3 i 5, són d’introducció de coneixements, l’activitat 4 és d’estructuració de les 3 primeres, mentre que la darrera activitat (6) és d’aplicació dels continguts bàsics de tota la seqüència d’activitats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

816

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari