fitxa de l'element

Comparar i ordenar nombres enters
Comparar i ordenar nombres enters

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què s’introdueix l’ordre dels nombres enters. Donats dos nombres enters, es defineix el més gran com el que està situat més a la dreta de la recta numèrica. Tanmateix, es presenta la notació habitual per ordenar els nombres enters. El recurs es completa amb un exercici en què l’alumne/a ha de determinar el nombre més gran de dos nombres enters donats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1439

Materials de l'element