fitxa de l'element

Quin colorant alimentari fem servir?

Crèdits

Fina Guitart , adaptat a partir de Seqüència didàctica química cuotidiana. M. Segura, J.M Valls Web CDEC (seqüències SIC’s)
Autoria
Fina Guitart , adaptat a partir de Seqüència didàctica química cuotidiana. M. Segura, J.M Valls Web CDEC (seqüències SIC’s)
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

FQ [2]

ESO.2 [2]

Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

Es planteja la situació problema de l’elecció d’un colorant alimentari per preparar una salsa i els alumnes han de donar resposta mitjançant els resultats d’un experiment que han de dissenyar i interpretar. Pretén ajudar als alumnes a diferenciar les solubilitats de les substàncies en greixos o en aigua i es pot utilitzar com a activitat de modelització per construir, un model de partícules senzill per a un tipus concret de matèria heterogènia, les emulsions d’aigua en oli i d’oli en aigua (sistemes dispersos o col•loides).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

689

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat