fitxa de l'element

Es talla o no es talla?

Crèdits

Fina Guitart Adaptat a partir de diverses fons  http://www.telefonica.net/web2/cienciaconbuengusto/Protocolos/LA%20MAYONESA.pdf
Autoria
Fina Guitart Adaptat a partir de diverses fons http://www.telefonica.net/web2/cienciaconbuengusto/Protocolos/LA%20MAYONESA.pdf
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

FQ [1]

ESO.2 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

Els alumnes han de seguir protocols de laboratori per intentar preparar maioneses. Per explicar els resultats obtinguts caldrà construir un model explicatiu simple d’emulsió que els permeti interpretar perquè en alguns casos l’experiment funciona i en altres no.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

606

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat