fitxa de l'element

Animals de laboratori

Crèdits

Silvia Lope adaptada de Pecore, J.L, Demetrikopoulos, M.K., Frantz, K.J., (2007). Student-centered deliberations of etical care & une of animals. The American Biology Teacher,  69(7), 416-421.
Autoria
Silvia Lope adaptada de Pecore, J.L, Demetrikopoulos, M.K., Frantz, K.J., (2007). Student-centered deliberations of etical care & une of animals. The American Biology Teacher, 69(7), 416-421.
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

FQ [2] BG [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [2] ESO.4 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Representacions i models

Resum

A partir de la lectura d’un article sobre l’experimentació amb animals es pretén que els alumnes reflexionin sobre el tema i adquireixin una actitud crítica fonamentada en el coneixement real de la situació, i no en idees prèvies formades a patir de rumors a la societat.
Sovint el professorat de ciències es troba incòmode a l’hora de tractar aspectes bioètics a la classe, no aprofitant així el gran efecte motivador que poden tenir aquests temes en l’alumnat. Aquesta proposta vol facilitar aquest tipus d’activitats suggerint una plantilla d’anàlisi del problema basada en les normes en les quals es basen els principis ètics en la investigació amb animals: les tres “Rs”, Reduir, Reemplaçar i Refinar.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

481

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat