fitxa de l'element

Representació de nombres enters sobre la recta numèrica
Representació de nombres enters sobre la recta numèrica

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què s’introdueix als alumnes la representació dels nombres enters sobre la recta numèrica i explica quin és el procediment que s’ha de seguir per situar-los correctament. A més, l’alumne/a pot determinar el valor de dos nombres enters que estan representats sobre la recta numèrica, els quals canvien en cada execució del recurs.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1663

Materials de l'element