fitxa de l'element

La batalla dels becs
Evolució

Crèdits

Adaptació Batalla de los picos  de Judy Scotchmoor. http://www.nclark.net/Evolution, amb la col·laboració de Victòria Carbó (CESIRE- CDEC)
Autoria
Adaptació Batalla de los picos de Judy Scotchmoor. http://www.nclark.net/Evolution, amb la col·laboració de Victòria Carbó (CESIRE- CDEC)
Núria López
Catalogació

Data

24 de març de 2011

MEDI [1]

EP.CS [1]

Jocs

Resum

Joc que simula la lluita per l’existència en les poblacions naturals. Els jugadors armats d’estris de cuina que simulen diferents menes de becs s’enfronten a la carència o abundància de diferents tipus de menjar. A través del registre d’evidències sobre el que passa en cada una de les situacions i de la discussió sobre les relacions entre causes i efectes, es treballen importants conceptes relacionats amb la idea de selecció natural.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

857

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat