fitxa de l'element

Contes per a un planeta millor

Crèdits

Laura Farró
Autoria i catalogació

Data

4 de juny de 2013

CAT [3]

ESO.1 [3]

Comunicació escrita Exercitació lingüística

Resum

Creació d’un text narratiu literari, després de conèixer les característiques d’aquest tipus de text, a partir de la lectura i l’anàlisi del conte d’Enric Larreula, París-Dakar. La proposta inclou l’elaboració d’un diari de lectura, l’adquisició de models narratius, la identificació dels recursos lingüístics del text narratiu, per acabar amb la producció d’un conte, que s'aplegarà en el llibre d'aula titulat: Contes per a un planeta millor.

Image: Idea go / FreeDigitalPhotos.net

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
952