fitxa de l'element

Valor absolut d'un nombre enter
Valor absolut d'un nombre enter

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què es presenta als alumnes què és el valor absolut d'un nombre enter i es defineix com la distància que el separa del zero. Tanmateix, s’introdueix la notació que s’usa per designar el valor absolut i s’explica un procediment per poder-lo calcular. El recurs es completa amb un exercici en què l’alumne/a pot determinar el valor absolut de diversos nombres enters.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

879

Materials de l'element