fitxa de l'element

De pagesos a artesans
Teixidor medieval treballant amb un taler

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

16 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana
1114

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat