fitxa de l'element

L'expansió territorial i comercial catalana a la Baixa Edat Mitjana

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

8 de març de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana

CS [1]

ESO.2 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Fonts primàries Mapes i plànols

Resum

L’alumnat podrà escollir entre quatre activitats i, d’aquesta manera, endinsar-se en l’estudi de l’expansió territorial i comercial de la Baixa Edat Mitjana. Les opcions de treball es basen en l’elaboració de mapes, un power i la lectura dramatitzada a partir d’un text. Mitjançant aquesta lectura, l’alumnat podra conèixer alguns dels protagonistes d’aquesta expansió territorial i comercial.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

959