fitxa de l'element

El pactisme català a la Baixa Edat Mitjana
Estil Cortesà de la pintura Gòtica. Autor: Jean Pucelles, Biblioteca Nacional de París

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

16 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana
981