fitxa de l'element

Com és l'aigua?
Materia.jpeg

Crèdits

Anna Castillón
Autoria
Anna Castillón
Núria López
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

MEDI [3]

EP.CI [3]

Eines TIC Experimentació Fonts primàries Material manipulable Raonament i argumentació

Resum

Hem partit de l’estructura interna de l’aigua per arribar a les interaccions que provoquen canvis i donar d’aquesta manera una idea de la matèria, que ajudi a l’alumnat a fer evolucionar el seu model.

Adaptació de : “Activitats de ciències per a l’Educació infantil i primària”. Llicència d’estudis. Eulàlia Puig, Montserrat Padern, Ana Castillón i Teresa Calveras. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
562

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat