fitxa de l'element

Plou! Què sentim?
Fem maquetes

Crèdits

Ana Castillón
Autoria
Ana Castillón
Núria López
Catalogació

Data

8 de març de 2013

MEDI [2]

EP.CI [2]

Eines TIC Fonts primàries Maquetes i construccions Representacions i models Sortides i treball de camp

Resum

El nostre objectiu és treballar la funció de relació en el éssers vius, concretant en l’ésser humà, a través dels sentits.
Partim del model d’ésser viu que considera l’ésser humà com una realitat complexa, formada de moltes parts interelacionades, que realitza unes funcions ( relació, nutrició i reproducció) i que intercanvia matèria i energia amb l’entorn.
Hem començat des de la globalitat de l’ésser viu, hem focalitzat en la funció de relació per després tornar a la globalitat.

Adaptació de : “Activitats de ciències per a l’Educació infantil i primària”. Llicència d’estudis. Eulàlia Puig, Montserrat Padern, Ana Castillón i Teresa Calveras. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
755

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat