fitxa de l'element

Les crisis del segle XIV: pesta, guerra i caresties frumentàries
Víctimes de la pesta de 1348, Guiles de Muisit

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

13 de maig de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana

CS [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC Gestió d'informació

Resum

Amb aquestes activitats l’alumnat haurà de resoldre diverses qüestions relacionades amb la dansa de la mort de Verges i, a partir de la lectura d'un text, haurà d’elaborar un mapa conceptual relacionat amb les crisis baixmedievals. Es treballarà individualment, en parelles i amb tot el grup-classe.

Amb aquestes activitats l’alumnat haurà de resoldre diverses qüestions relacionades amb la dansa de la mort de Verges i, a partir de la lectura d'un text, haurà d’elaborar un mapa conceptual relacionat amb les crisis baixmedievals. Es treballarà individualment, en parelles i amb tot el grup-classe.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
912

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat