fitxa de l'element

Population growth
Gràfica evolució de la població Estimated world population figures, 10,000 BC–2000 AD.

Crèdits

Josep Mª Descarrega
Autoria
Josep Mª Descarrega

Data

29 de setembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Aculturació. Domini públic
El Planeta dels 7.000 milions

CS [1]

ESO.2 [1]

Comunicació oral Eines TIC Taules i gràfics

Resum

A partir del comptador en directe que apareix a la WEB World Population Clock i que reflexa la població real i al moment que hi ha al món l’alumnat haurà de treballar un text en anglès per estudiar l’evolució del creixement de població al llarg de la història. Hauran de llegir-lo i tot seguit ordenar una sèrie de frases segons la seva aparició en el text. Després representaran gràficament aquesta evolució i duran a terme una activitat d'argumentació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
431

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat