fitxa de l'element

El Cilindre Seccionat
Escultura amb elements geomètrics, de Josep Guinovart Bertran.

Crèdits

Xavier Gelada Serrat
Autoria
Xavier Gelada Serrat
xgelada
Catalogació

Data

11 de maig de 2011

MAT [5]

ESO.1 [5]

Eines TIC Treball en context

Resum

El cilindre seccionat és un cos geomètric sorprenent: conjuga la senzillesa de la
forma amb un gran potencial per generar continguts i processos matemàtics. Aquest és l’eix al voltant del qual es treballen i relacionen de manera natural les mesures angulars, la simetria i el càlcul d’àrees, superfícies i volums. L’ús del regle, l’escaire, el compàs i el transportador és un dels mitjans per mostrar clarament aquestes interrelacions. Un full de càlcul associat a un estudi estadístic i les aplicacions en GeoGebra complementen aquest element, orientat a un aprenentatge contextualitzat i significatiu. Finalment, els treballs proposats permeten a l’alumnat aplicar els coneixements en la construcció i l’exploració matemàtica del seu entorn.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1300